Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Take That – Kidz (Türkçe Çeviri)

2011 yılında yayınlanan Robbie Williams’lı Take That albümü Progress’in belki de en “mesajlı” şarkısı Kidz’di. Her ne kadar Kidz, albümden çıkan ilk single The Flood kadar bir başarı sağlayamasa da, biz Take That hayranları için “gaddar komutan” sesine bürünmüş Mark Owen’ıyla özel bir yer edindi.

Kings and Queens and Presidents,
Ministers of governments,
Welcome to the future of your world.

Krallar, kraliçeler, başkanlar,
Hükümetin bakanları,
Geleceğin dünyasına hoşgeldiniz.

Through talking heads that took liberties,
The monkeys learnt to build machines.
They think they’llget to heaven,
Through the universe.

Konuşan akıllar sayesinde özgürlükler alındı.
Maymunlar bile makine inşa etmeyi öğrendi.
Onlar cenneti düşünürler,
Evrende.

They say nothing
Deny everything
And make counter accusations

Onlar bir şey söylüyorlar,
Her şeyi reddediyorlar,
Ve suçluyorlar.

My friends, my dear, my love, my God

Arkadaşlarım, sevgili, sevgilim, benim tanrım.

There’ll be trouble when the kids come out
(Come out)
There will be lots for them to talk about
(About)
There’ll be trouble when the kids come out
When the kids come out
When the kids come out
When the kids come out

Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
(Ortaya çıkın)
Onların söyleyeceği çok şey olacak.
(Hakkında)
Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
Çocuklar çıkıyor.
Çocuklar çıkıyor.
Çocuklar çıkıyor.

Hey! x5
What you looking at?
Hey! x4
You want a bit of that?
Hey! x4
There’ll be trouble when the kids come out
When the kids come out
(Hey!)

Hey! x5
Neye bakıyorsun?
Hey! x4
Bundan bir parça ister misin?
Hey! x4
Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
Çocuklar çıkıyor.
(Hey!)

Mirror mirror on the wall
Who’s the fairest of them all?
The Good, the Bad the Ugly or the Beautiful

Ayna ayna duvarda
Tüm bunların en adili kim?
İyi, Kötü , Çirkin veya Güzel?

Because it’s up hill and against the wind
With no one there to let us in
Leave your thoughts and save yourself
You fool!

Çünkü, o tepede ve rüzgara karşı;
Kimseden izin almadan,
Düşüncelerinden kurtul ve kendin ol.
Seni aptal!

The daggers of science evolving into violence,
We’re not sure where the fallout blows;
But we all know.

O bilimin hançerleri şiddetin içinde gelişiyor,
Bizler darbelerin serpintisinden emin değiliz;
Ama biz hepsini biliyoruz.

There’ll be trouble when the kids come out
(Come out)
There will be lots for them to talk about
(About)
There’ll be trouble when the kids come out
When the kids come out
When the kids come out
When the kids come out

Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
(Ortaya çıkın)
Onların söyleyeceği çok şey olacak.
(Hakkında)
Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
Çocuklar çıkıyor
Çocuklar çıkıyor
Çocuklar çıkıyor

Hey! x5
What you looking at?
Hey! x4
You want a bit of that?
Hey! x4
There’ll be trouble when the kids come out
When the kids come out
(Hey!)

Hey! x5
Neye bakıyorsun?
Hey! x4
Bundan bir parça ister misin?
Hey! x4
Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
Çocuklar çıkıyor.
(Hey!)

Out on the streets tonight
They’re making peace tonight
They’re making peace

Bu gece sokaklarda,
Bu gece onlar barış yapacaklar.
Barış yapacaklar.

La la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
One, two, three, four (Bir, iki, üç, dört)
La lala la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
Hey!
La lala la la la lala lala la
Hey! Hey! Hey!

There’ll be trouble when the kids come out
(La lala la la la lala lala la)
There will be lots for them to talk about
(La lala la la la lala lala la)
There’ll be trouble when the kids come out
(La lala la la la lala lala la)
When the kids come out
When the kids come out
(La lala la la la lala lala la)

There’ll be trouble when the kids come out

Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
(Ortaya çıkın)
Onların söyleyeceği çok şey olacak.
(Hakkında)
Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.
Çocuklar çıkıyor.
Çocuklar çıkıyor.

Çocuklar geldiği zaman sorun var olacak.

share

No Comments Yet.

What do you think?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: