KİTAP ÖNERİLERİ: Aşk

Edebiyat tarihi içerisinde yazarlar, şairler olguları durumları birbirinden farklı şekilde betimlediler zaman içerisinde. Söz gelimi 19. yüzyılda ortaya çıkan Werther gibi bir karakter, 21. yüzyılda oldukça…

Read More