İkinci bölümde Hakan ve Süleyman, roman yazma sürecinde konu, tespit ve kaynaklar üzerine konuşuluyor.