Eren ve Hakan İzdüşüm’ün beşinci bölümünde alışkanlıklar üzerine konuşuyor.