İzdüşümün altıncı bölümünde Eren ve Hakan, Karavandaki Adam tecrübelerinden yola çıkarak içerik üretimini konuşuyor.