Sizce bir insanın yazgısı, yaşantısı içinde yaşadığı toplumdan bağımsız şekilde şekillenebilir mi? İnsan, her ne yaparsa yapsın toplumun çizdiği duvarlardan öteye geçemez mi
yoksa böyle bir sınırdan söz edemez miyiz? Karavandaki Kütüphane’nin bu bölümünde, edebiyatımızın unutulmaz isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın yayınladığı iki romandan
biri olan Kayıp Aranıyor’u ele alacağız.

Kayıp Aranıyor’un hikayesi 1950’lerin başında Ankara ve İstanbul’da geçer. Romanın başlangıcında dondurucu bir soğuğun içinde geçmişine denk gelen Nevin adlı bir kadın ile karşılaşırız. Kendisi emekli bir konsolsun kızıdır ve yurt dışında eğitim almış bilhassa ailesi tarafından iyi yetiştirilmiştir. Nevin bir gazetecidir, bir başka yanda içinde yaşadığı dönemin ve toplumun baskın kaidelerine aykırı düşmüş, yaşama tutunabilmek adına kendi öz kimliğinden tavizler vermiş bir kadındır. Yine kendisi gibi gazeteci olan Özdemir adlı bir adamla evlenmiştir ama bizler romanda bu evliliğin kopuş zamanına denk geliriz. Nevin, yaşama olan bakışı ve yaşamı ile daima etrafı tarafından yabancılaştırılan bir kadındır. Toplum tarafından kendisine biçilen kalıplara girmemesi ve bu yüzden kayıp bir sürüklenişini okuruz “Kayıp Aranıyor” kitabında. Nevin en baştan beri kaybolmuş biridir. Kendisini aramaya çıkan, yine kendisinden başka biri değildir. Kendisini bulmayı arzu ettiği her yerden hayal kırıklığı ve yeis ile vazgeçmiştir. İşte romanı bir arayışın duraklarını anlatır.

Sait Faik’in yalın lakin derin manalarla örülmüş kaleminden ortaya çıkan bu kısa roman, bize dünü, dünün sorunların, bugünün sorunlarının birbirine nasıl benzediğini, toplumdaki kadının bilhassa, toplum kaidelerine ters düşen bir bireyin, var olabilme mücadelesini anlatır.

Okuma Etkinliği


Karavandaki Kütüphane’nin bu bölümünü bir okuma etkinliği ile beraber hazırlamıştık. Sizlerden gelen yorumlarla hazırladığımız podcast:

iTunes üzerinden podcasti dinlemek için: http://bit.ly/KaravandakiAdamiTunes

Sizlerden gelen yorumların tam halleri önümüzdeki günlerde yayında olacak. Henüz hazırlık aşamasında.