1925-28 yılları arasında Lawrence, İtalya’da Lady Charrterley’in Sevgilisi’ni artarda üç kez yazdı. Tüm yazarlık yaşamı boyunca yazılmayı tasarlanan, yazımlım sürecini Toscana doğasının tam içinde gerçekleştirmiş, çağının gerçekleriyle hesaplaşan, kadın ve erkeğin ilişkisine çağının ötesinde bir anlam veren, sonsuzluğa seslenmeyi amaçlayan bir kitap Lady Chartterley’in Sevgilisi.  20. yüzyılda daha yoğun bir şekilde hissedilen insanın insana yabancılaşmasının, duygunun insan bedeninden yok olarak yerini çirkin ve çıkarcı şehvetlere bırakılması, paranın insan yaşamının yegane gayesi olması gerektiği algısı romanda yoğun bir şekilde eleştirilir.

“İnsan bunlara yaşamayla para harcamanın aynı şey olmadığını söyleyebilse, ah! Söylemekle de olmaz. Kaznıp harcamak için değil de yaşamak için eğitilebilseler.”

(Lady Chatterley’in Sevgilisi, D.H. Lawrence, YKY, Çev: Akşit Göktürk, Sayfa 364)

“Çağımız ister istemez içler acısı bir çağ olduğundan onu acıklı görmekten kaçınıyoruz.”

(Lady Chatterley’in Sevgilisi, D.H. Lawrence, YKY, Çev: Akşit Göktürk, Sayfa 15)

Çağının sorunlarını yok saymayan Lawrence, aynı zaman tüm sorunların yanı başında, romanında diğer ana konusu olarak kadın ve erkeğin ilişkisini işler. Gerçek kadının da gerçek erkeğin de yok oluşunu yer yer sert ama bir o kadar da gerçekçi ifadelerle eleştirir.

“Erkeklik azdır burada: bu yüzden erkekleşiyor kadınları. Çünkü yalnızca yeterince erkek olan kurtaracaktır – kadındaki kadını.”

Böyle Söyledi Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (İş Bankası Kültür Yayınları, Çev: Mustafa Tüzel, Sayfa 167)

 Nietzche’nin Böyle Söyledi Zerdüşt kitabında yer alan yukarıdaki pasajda belirttilen olgu, Lady Chartterley’in Sevgilisi’nde kadın ve erkeğin ilişkisindeki ana sorunsal olarak kendini belli eder. Her ne kadar Lawrance, kitapta bunu cinsellik üzerinden gösterse de -ve hatta kitap bu yüzden anlaşılamamış ve çeşitli sansürlere maruz kalmıştır- bu sorun kadın ve erkeğin ilişkisindeki tüm noktalara yansımıştır. Ayrıca Lawrance’ın ele aldığı cinsellik, bugünkü çirkinleşmiş ve anlamsız uç noktalara ulaşmış cinsel anlayıştan çok uzakta, yalın ve daha derin bir bakış açısıyla olduğunu belirtmek gerekir.

 Tüm bu şartlar altında toplumsal statü şartlarının yoka saymış bir aşk ilişkisini ele alır kurgusunda kitap. Çok büyük dehalık barındırmadığı söylenebilir kurgunun ama halihazırda çağının sorunlarına -ki bu sorunlar artık günümüzde doruk yapmış vaziyettedir- ve tüm bunların yanı başında kadın ve erkeğin ilişkisine görmezden gelinemeyecek bir bakış açısıyla hakikat arayışında olduğu için okunmalı Lady Chatterley’in Sevgilisi.

Lady Chartterley’in Sevgilisi’den bir pasaj için yaptığımız seslendirme.

Lady Chartterley’in Sevgilisi iki önemli yayınevinden yayımlanmış vaziyette. Altıntılarını yaptığımız çeviri ise Akşit Göktürk’ün Yapı Kredi Yayınların’dan çıkan çevirisine ait.

Lady Chatterley’in Sevgilisi – Yapı Kredi Yayınları

Lady Chatterley’in Aşığı – Can Yayınları